Zealllc

Spekulanti působící na akciových trzích v USA nejsou jediní, kteří letos zažili veselé léto. Zlato a zejména zlaté akcie předváděly v posledních měsících všechny možné výkyvy.

Pro všechny hráče na trhu bylo letošní volatilní léto velice emočně náročné, avšak pro spekulanty to bylo léto velmi požehnané. Letošní rok se ukázal jako velice ziskový ve zlatém sektoru pro všechny, kteří byli schopni v sobě potlačit přirozený lidský strach a chamtivost – vlastnosti, které jsou v každém z nás.

Svoji minulou esej o zlatě GoldTrends 2 jsem napsal před přibližně čtyřmi měsíci a proto byl tento týden dobrou příležitostí podívat se znovu na staré grafy. Vytvořili jsme také nové grafy abychom znovu vnesli strategický nadhled do často chaotického vývoje cen zlata a zlatých akcií.

Když denní volatilita ubíjí investory a spekulanty a ovlivňuje jejich názory a pohledy, je velice jednoduché zapadnout až po uši do bláta v tom obchodním hluku. Stejně jako se dobří vojenští generálové zabývají při každé válce jenom celkovým obrazem, je i pro investory a spekulanty velice výhodné se na moment zastavit, ignorovat nekonečné množství drobných výkyvů oběma směry a zaměřit se výhradně na celkový obraz trhu.

Stav strategických fundamentů na trhu se zlatem je dobře znám. Předpokládá se, že za celou historii těžby bylo vydolováno něco kolem 140000 tun zlata. Z nich je dnes kolem 30000 tun v držení nejrůznějších centrálních bank všude po světě. Zbytek je v soukromých rukou buď ve formě čistých investic, jako jsou například mince, nebo ve formě šperků.

Každý rok světové doly v potu tváře vyškrábou ze země dalších 2500 tun. Vydělíme-li toto číslo celkovým množstvím zlata, dostaneme roční “inflaci” zlata někde kolem 1.8%, což přesně odpovídá stovky let starým průměrům. Vzhledem k tomu, že všechny měny světa, včetně dolaru, mají vyšší inflaci než zlato, každá unce zlata bude v mít v budoucnu – vyjádřeno měnovými jednotkami – vyšší hodnotu.

Pro příklad, mega-inflacionista Alan Greenspan navýšil v posledních 12 měsících měnovou nabídku v USA celkem o 12.9%. Tohle obrovské inflační prostředí je výborné pro zlato! Relativně více peněz v oběhu se bude snažit přejít ve zlato, což bude mít za následek zvyšující se ceny zlata. Bohužel, patolízalové nesnášející svobodu vedou centrální banky na celém světě a i oni rapidně a úmyslně zvyšují inflaci a ničí tak úspory občanů. V takových dobách se zlatu neobyčejně daří.

Jako bonus, zlato nyní také prochází obdobím, kdy poptávka převyšuje nabídku. Celosvětová poptávka po zlatě se dnes pohybuje na úrovni 4000 tun. Dodatečná poptávka po investicích do zlata bude nepochybně stoupat v době stále pokračujícího poklesu (Great Bear) na amerických kapitálových trzích.

Když více a více investorů na celém světě vidí, jak se neúprosně snižuje jejich majetek na akciovém trhu a zároveň jak obrovské zisky mají investoři ve zlatě, je téměř jisté, že se na malý a poměrně málo kapitalizovaný trh se zlatem brzy přivalí povodeň nového kapitálu.

Z fundamentálního pohledu vypadá trh se zlatem jako výborná investiční příležitost a možnosti pro spekulaci jsou všude kam se člověk odívá.

Fundamenty jsou klíčové pro určení ceny a směru vývoje, ale fundamentální analýze nám nedokáže poskytnout signály na nákup a prodej. Vzhledem k tomu, že víme, že fundamentální situace zlata je výborná, můžeme použít technickou analýzu pro bližší pohled na současnou situaci. Pokud zjistíme, že se dobré fundamenty doplňují s positivními technickými signály, je vysoká pravděpodobnost, že zlato dále poroste.

Cena zlata je klíčovým faktorem pro výkonnost zlatých akcií. Poslední korekce v cenách zlata od začátku června rozhodně otestovala kuráž a odvahu investorů a spekulantů. Pokud si však odmyslíme všechny denní výkyvy a podíváme se na celkový obrázek, je jasné, že hlavní trend směrem vzhůru stále trvá. Technicky zlato stále vypadá výborně.

 

 

Od doby kdy zlato 2.4. 2001 vytvořilo dno na hodnotě 257 dolarů, vypadá jeho vzestupný trend téměř dokonale. Graf nahoře je učebnicovým příkladem ranných fází býčího trhu – více než rok trvající pravidelný růst v dobře ohraničeném kanálu.

Ode dna k vrcholu zaznamenalo zlato působivý zisk 28% za pouhých 17 měsíců. To odpovídá definici býčího trhu, která říká, že býčí trh je při růstu dvacet a více procent za dobu jednoho roku. Porovnejte zlato s 9% ztrátou indexu S&P 500 za stejně dlouhé období. Pomalu ale jistě k sobě zlato přitahuje více a více pozornosti investorů a přesvědčuje i investory z ostatních oborů, aby se zlatem začali vážně zabývat.

Korekce zlata v posledních měsících, přestože krutě potrápila investory a spekulanty zabývající se denními výkyvy, nevypadá na horním grafu vůbec hrozivě. Všimněte si, že v květnu zlato prorazilo nad svůj vzestupný kanál a přiblížilo se dlouhodobé úrovni odporu (long-term resistance level) na hodnotách kolem 325 až 330 dolarů. Z těchto hodnot bylo zlato odpuzeno a brzy se vrátilo zpět do horní poloviny svého dlouhodobého vzestupného trendu.

I když z pohledu těch, kteří hlídají každý malý pohyb to vypadalo hrozivě, při pohledu z výšky vypadá tento vývoj extrémně dobře pro býky. Ty dvě silné tečkované modré linky na grafu ukazují dlouhodobý vzestupný kanál. Mezi těmito dvěma linkami leží užší tečkovaná modrá linka označená ”2”. Tyto souběžné linky nazýváme “středovky” (”midlines”). Ukázkový příklad jak obchodovat pomocí těchto středovek je v eseji Bear Market on Target, kde popisuji jak jejich prostřednictvím úspěšně obchodovat na padajícím NASDAQu.

Současná středovka ve zlatě bývala linií odporu, od které se zlato několikrát odrazilo. Dvě červené šipky ukazují oba tyto případy v minulém roce. Velmi povzbuzující však je, že v roce 2002 tato středovka dvakrát zapůsobila jako linie podpory, což ukazují dvě zelené šipky.

Jedna z klíčových myšlenek technické analýzy říká, že staré úrovně odporu se následně stávají novými liniemi podpory, když je býk dokáže přeskočit.

Na tom překrásném grafu nahoře se zdá, že z loňské linie odporu se letos stal jakýsi štít před linií podpory. S mými partnery nyní přemýšlíme o tom, že by se z této středovky mohla postupně stát nová linie podpory v pokračujícím růstovém trendu. Vše nám ukáže až čas, ale momentálně to vypadá, že máme pravdu.

Další pozorování ještě více potvrzuje naší domněnku o býčí povaze současné korekce ceny zlata. Další z pravidel technické analýzy říká, že korekce o 50 až 62% původních nárůstů jsou při býčích trzích zdravým jevem. Těch 62% získáme prostým zaokrouhlením všudypřítomného Zlatého pravidla 61.8% z řady Fibonacciho čísel (Fibonacci Series). Za zdravou korekci je proto považován pokles o polovinu až 62% z předcházejícího růstu. Je zajímavé, že k tomu letos došlo už dvakrát, což je dobré znamení.

Všimněte si těch dvou černých čísel na horním grafu. Ukazují dna korekcí z jim předcházejících vzestupů. První letošní silný vzestup zlata, zvýrazněný malými černými šipkami, byl následován korekcí o 55% z tohoto vzestupu a teprve pak pokračoval vzestup do nebes. Další významný vzestup v letošním roce, zvýrazněný další řadou černých šipek, byl následován korekcí o 63%. Ať se na to díváte jak chcete, tohle vypadá na Fibonacciho korekce.

Důsledkem je, že technicky vypadá zlato stále pohádkově dobře. Jeho dlouhodobý vzestupný trend je neotřesitelný, staré linie odporu přecházejí v nové linie podpory a vše je doprovázeno zdravými korekcemi. Když tuhle výbornou technickou situaci položíme přes dobré fundamenty, dostaneme vysokou pravděpodobnost, že zlato bude i v budoucnu pokračovat ve vzestupu.

Ať už jsem procházel došlé emaily, konzultoval tady v Zealu, nebo pročítal investorské časopisy jako Gold Forum od Gold-Eagle’s, všude jsem viděl ohromnou nervozitu investorů způsobenou nynějším poklesem cen. Doufám proto, že následující graf pomůže uklidnit situaci a že další korekce už takovou paniku nevyvolají.

 

 

Minimálně dvě věci si musí každý, kdo investuje do zlata, pamatovat.

Za prvé, jediný dobrý důvod vlastnit zlaté akcie je očekávání vzestupu cen zlata. Jak jsem vysvětlil v nedávné eseji “Investování do zlatých akcií” (”Gold Stock Investing 101”), hlavním lákadlem zlatých akcií je jejich vazba na cenu zlata. Nejdůležitějším a skutečně nejpodstatnějším faktorem pro vývoj ceny zlatých akcií je vývoj ceny zlata. Když zlato stoupne, stoupne nálada investorů a tím i zlaté akcie. Když zlato klesá, klesá i nálada investorů a ceny akcií.

Za druhé, ačkoliv existuje závislost mezi cenami zlata a cenami zlatých akcií, tato závislost je strategická, nikoliv taktická. Jenom proto, že se zlato jeden den pohnulo o 3% nahoru nebo dolu, nemusí jít ten samý den zlaté akcie stejným směrem. Taktický ruch na trhu dělá denní pohyby ceny mnohem náhodnější než by si člověk myslel. Pokud chcete dělat nějaké závěry a porozumět ceně zlata a zlatých akcií, musíte analyzovat delší časové období. Jeden den, ale třeba i jeden měsíc, je obvykle příliš krátký časový úsek.

Takže ano, zlato určitě ovlivňuje ceny zlatých akcií, ale ne z minuty na minutu. Celý vtip tady spočívá v tom, nezahrabat se do detailů z každého obchodního dne. Koho zajímá co se stane během jednoho dne? V celé historii je skutečně velice málo dní, které jsou pro trh nějak důležité. Zapomeňte na každodenní ruch trhu a vždy se zaměřujte na celkový obraz!

Graf nahoře ukazuje cenu zlata na levé ose. Pro porovnání jsou na pravé ose dvě série dat indexované zpět k prvnímu obchodnímu dni roku 2001. Červená křivka je cena zlata, indexovaná na 100. Modrá křivka je AMEX Gold BUGS Index, známý pod symbolem HUI, rovněž indexovaný na 100.

Není překvapivé, že nálada investorů – a tím i ceny zlatých akcií – jsou úzce svázány s cenou zlata. Kdykoliv se objeví vzestup zlata, vyhraje u investorů chamtivost a kupují zlaté akcie jako vzteklí, čímž zvedají index HUI. A obráceně, když vzestup zlata poleví, vyhraje u investorů strach a ceny zlatých akcií padají.

Tyto zábavné emocionální výkyvy od chamtivosti ke strachu a zpět můžete vidět na populárních diskusních serverech jako třeba Gold-Eagle Gold Forum. Když jde zlato nahoru, jsou komentáře přehnaně positivní a lidi mluví o tom, jak půjdou do důchodu jako miliardáři za pár týdnů a koupí si k tomu svou vlastní zemi někde ve třetím světě. Jakmile začnou ceny klesat, začnou lidi hašteřit a nadávat na to, jak je cena zlata manipulovaná různými skupinami.

I když poslední korekce cen zlata nebyla nijak výjimečná bavíme-li se o procentech, v absolutním dolarovém vyjádření šlo o největší korekci současného vzestupného trendu. To je způsobeno tím, že tato korekce začala na mnohem vyšší úrovni než kterákoliv předcházející korekce. A podobně tomu bylo i se zlatými akciemi, kde nastal největší výprodej za tohoto vzestupného trendu a vyděsil většinu investorů a spekulantů.

Na býčím trhu je ale taková situace očekávatelná. Pokud nejste day-trader, tak se naučte dívat se na celkový obrázek a ne na každodenní výkyvy. Udělejte si svou vlastní analýzu, kupte si pár zlatých akcií, nastavte si stop-lossy pro případ katastrofy, ignorujte denní výkyvy, uvolněte se a dívejte se jak se býk opět nadechne. V nejhorším případě, pokud dojde na stop-lossy, máte výbornou příležitost se znovu podívat na celou situaci a znovu se do toho pustit pokud dojdete k závěru, že to technicky i fundamentálně pořád vypadá dobře.

Nepoťte se při každodenních výkyvech, ale zaměřte se na klíčové dlouhodobé strategické trendy!

Ještě jednu poznámku k tomu druhému grafu. Všimněte si té červené křivky ”Gold Indexed”, jak je plochá vzhledem k nulové ose. Před pár týdny jsem se bavil s jednou reportérkou z Londýna pracující pro Wall Street Journal, která psala článek o zlatě. Zeptala se mě, jestli si myslím, že zlatu půjde “někdy až na 400 dolarů.” Tak jsem se zasmál. Ona se zeptala co bylo k smíchu. Řekl jsem jí, že 400 dolarů je vtip, nic na co bychom se měli upírat jako na strategický cíl jako v sedmdesátých letech, a že zlato se může klidně dostat na 5000 dolarů za unci. Jsem si jistý, že si myslela, že jsem šílenec, ale nakonec jsme si docela dobře popovídali.

Zapamatujte si tu plochou křivku z předchozího grafu a koukněte se na porovnávací graf mezi sedmdesátými léty a současností, jako na můj graf z eseje “Zlato poráží odmítače” (”Gold Defies Naysayers”). Věřte tomu nebo ne, ale pokud se bude současný růst v procentuálním vyjádření podobat tomu ze sedmdesátých let, tak se zlato vážně může dostat někam na 5000 dolarů i výš. Tenkrát zlato šlo z 35 dolarů na počátku sedmdesátých let až na 850 dolarů na počátku let osmdesátých, což je 24 násobek.

Pokud se potvrdí, že nynější dno je kolem hodnoty 255 dolarů, což naznačují grafy, tak podobný 24násobný vzestup ceny zlata by nás dostal někam k hranici 6000 dolarů za unci. Skutečně se to stane? Kdo ví, ale trhy pracují v cyklech a historie nám ukazuje, že by se něco podobného mohlo opět stát.

Investoři a spekulanti by si vždy měli udržet strategický nadhled. To, co jsme zatím viděli u zlata a zlatých akcií, je sice vzrušující a zajímavé, ale není to nic v porovnání s tím, jak by historický vzestup mohl vypadat až se usadí prach. Vzestup o 28% u zlata, jaký jsme zatím viděli, je prostě jenom hezkým začátkem, ale nic co by stálo za řeč!

Chtěl bych zakončit krátkým pohledem na index nezajištěných zlatých akcií - HUI.

 

 

Není žádným překvapením, že technická analýza zlatých akcií vypadá velice podobně jako analýza samotného zlata. Je jenom trochu přehnaná, což je způsobeno větší vazbou na cenu zlata, které jsou vystaveny nezajištěné doly.

Index HUI je rozhodně ve vzestupném trendu. Letos prorazil vysoko nad svůj vzestupný kanál a nyní zkorigoval o 60% z tohoto růstu, což je normální a naprosto zdravý vývoj na býčím trhu. Stejně jako u zlata, se středovka u HUI stala, z původní linie odporu, silnou linií podpory. Stejně jako zlato, i nezajištěné zlaté akcie vypadají technicky výborně a není důvod si myslet, že by poslední poklesy byly čímkoliv jiným než korekcí na býčím trendu.

Pro fanoušky volatility spekulující na pokračujícím poklesu amerických akciových trhů jsme vložili také krátký desetidenní průměr volatility. Bohužel, na trhu se zlatými akciemi neexistuje žádný ekvivalent k VIX, takže průměry volatility HUI nebudou stačit. Je zajímavé, že nedávná korekce HUI, i když byla silná, nezvýšila volatilitu do takových extrémů, jak by se dalo očekávat pokud by se skutečně jednalo o obrat ke klesajícímu trhu.

Nezajištěný index HUI je, i po korekci, za poslední rok v zisku 79.7%! S&P 500 za stejné období poklesl o 20.1%, čímž zničil několik bilionů dolarů a rozbil bezpočet snů. I když CNBC a Wall Street dělají všechno proto, aby ignorovali výbornou výkonnost zlatého sektoru, ta informace se ven stejně dostane. Dobrou výkonnost prostě nemůžete dlouho schovávat, zejména při mohutném medvědím trhu!

Fundamentální i technická analýza zlata je výtečná. Zlato a zlaté akcie jsou v býčím trendu jako vystřiženém z učebnice. Nic na grafech nenaznačuje, že by se tento trend měl obrátit k horšímu. Právě naopak, každým měsícem vypadají ty grafy lépe!

Trendy zlata zůstávají velmi vzrůstové!

Adam Hamilton, CPA

16. srpna, 2002


Proč nakoupit u nás?
  • Snadné objednání
  • Okamžitá fixace cen
  • Zboží skladem
  • Nákup v Praze bez plateb předem
Více...
Rychlý kontakt STEP Finance, a.s. Česká republika
+420 222 553 210
+420 731 427 743
Slovenská republika
+421 220 253 206
Bolzanova 1615/1, Praha 1
Jak se k nám dostanete?
Vývoj cen zlata Denní cena zlata v USD/Oz Denní cena zlata v USD/Oz
Denní cena zlata v EUR/Oz Denní cena zlata v EUR/Oz
Vývoj cen stříbra Denní cena stříbra v USD/Oz Denní cena stříbra v USD/Oz
Denní cena stříbra v EUR/Oz Denní cena stříbra v EUR/Oz
Vývoj cen platiny Denní cena platiny v USD/Oz Denní cena platiny v USD/Oz
Denní cena platiny v EUR/Oz Denní cena platiny v EUR/Oz
Aktuální ceny Zlato1 425,83
Stříbro16,22
Platina851,03
USD/CZK22,78
EUR/CZK25,55
Poslední aktualizace
19.07.2019 21:55:00

Všechna práva vyhrazena © 2008-2019 | STEP Finance, a.s. | zlaté mince | zlaté cihly | moderní numismatika
STEP Finance, a.s.
Vám nabízí možnost volby více informací...