Ceny zlata se v poslední době pohybují v “centrální bankou schváleném” koridoru okolo 260 dolarů a tak by se mohlo zdát, že se na trhu se zlatem nic zvláštního neděje. Zlato se chová jako by bylo oficiálně vytlačeno do úzkého pásma, což se velice podobá chování žlutého kovu z listopadu roku 2000, kdy se cena po čtyři týdny pohybovala v jeden dolar širokém pásmu kolem hodnoty 266 dolarů. Tato událost byla tak absurdní a tak odporovala zákonům volného trhu, že jsme byli nuceni vydat esej nazvanou “Listopadové zlato” (”November Gold”)

Jak je typické pro všechnu lidskou činnost, a pro investování zejména, když se zlato “plácá” na jednom místě jako býk v komatu, jsou investoři znechuceni a jejich nálada se rovná nule. Zdá se, že pravidla zveřejněná v eseji “Listopadové zlato” (”November Gold”) opět začínají držet cenu zlata na jednom místě a investoři se proto opět začínají nudit na své cestě investiční pouští, po které statečně kráčeli po mnoho let.

Z komentářů ostatních analytiků, stejně jako z návštěv internetových diskusních fór a čtení emailů vyplývá, že býčí nálada mezi investory opět znatelně klesá. Jsme lidské bytosti, naše chování ovlivňují emoce a proto je celkem pochopitelné, že se začínáme bát a pochybovat, když se trh, na kterém máme svůj kapitál, nepohybuje směrem ve který jsme doufali. Takové reakce jsou normální a očekávané.

Pro investory na trhu se zlatem je mnohem lehčí se na moment zastavit a pochopit tento psychologický fenomén sledováním obchodníků a investorů na jiných trzích. Zkuste například zavolat svého kamaráda, který obchoduje na NASDAQu, večer po masivním růstu. Je pravděpodobné, že tenhle kamarád bude nadšený ze 4% růstu způsobeného dobrými zprávami z trhu nebo od analytiků z Wall Street. Tenhle kamarád bude nejspíš také přesvědčen, že býk se vrátil na trh, že všechno bude zase dobré, protože trh se teď krátkodobě pohnul směrem nahoru.

Na druhou stranu, pokud toho samého kamaráda zavoláte po masivním propadu, bude pravděpodobně v depresi a velice pesimistický ohledně dalšího vývoje. Bude na tom duševně špatně a bude si představovat, že trh se bude i nadále vyvíjet nepříznivě a že jeho akcie se už nikdy nezotaví. Kromě toho, že jednáme emociálně, máme my lidé také tendenci usuzovat z jednoho dne na zbytek života a považovat současnou situaci za nezvratnou. Pozorování ostatních investorů a jejich dobrých i špatných dní nám může pomoci vyznat se sami v sobě, stejně jako to dělají investoři na trhu se zlatem.

Když se stane, že zlato posílí v jeden den o pět a více dolarů, celý internet bzučí radostí a nadšením. Moderní zlatí prorokové s mesiášskou horlivostí vyhlašují, že jde o znovuzrození býka na trhu.Na druhou stranu, když se stane, že se zlato nikam nehýbe nebo dokonce padá, otočí se nálada na internetu k bodu mrazu. Nářky na marnost souboje s centrální bankou se pak tajemně šíří po internetu.

Psychologické výkyvy, vítězství i prohry, jsou nedílnou součástí investování. Důležitým faktorem však nejsou emoce samotné, ale to, jak na ně obchodníci a investoři reagují. Jsou ovlivněni krátkodobými okolnostmi? Nebo jsou pevní jako Gibraltarská skála a vždy si udržují nadhled? Pro úspěšné investování jsou důležité fundamenty, nikoliv emoce.

Pohyby cen se velkou měrou podílí na ovlivňování psychiky investorů bez ohlednu na to, zda obchodují se zlatem nebo s technologickými akciemi. Když se zlato líně převaluje, začínají být investoři pesimističtí a ztrácí svůj nadhled. V této eseji se pokusíme podívat se na zlato a zlaté akcie z nadhledu a z dlouhodobého technického pohledu. Rovněž zmíníme několik zajímavých fundamentů.

I když může zlato v posledních týdnech vypadat nevýrazně a marně, technická strategie ”GoldTrends” zůstává stále velice povzbudivá.

Náš první graf jsou závěrečné ceny zlata od roku 1996 do 25. července 2001. Pro investory není žádným překvapením, že dlouhodobý trend je jednoznačně směrem dolů. Když ale do grafu vložíme linie podpory a resistence, vnese to do celého obrázku jiné světlo a investoři začnou cítit příležitost.

 

 

Pro začátek se zaměříme na červené linky a červená čísla v grafu. Dvě červené čárkované linie ukazují formaci, ve které se zlato “motalo” od roku 1996. Podstatná je zde linie podpory, čili hodnota, pod kterou se zlato nikdy nedostalo. I přes současnou špatnou náladu na trhu se zlatem se cena zatím nedostala na minima z léta roku 1999.

Kvůli vysoké poptávce po zlatě v Asii se mnozí analytici domnívají, že minima za září 1999 na úrovni kolem 250 dolarů se nakonec stanou dnem pro několik let trvající pokles cen zlata.

Existuje zde jistá možnost panického výprodeje, ale její pravděpodobnost je nízká a musela by být podpořena výrazně negativními zprávami aby se zlato podívalo pod hodnotu 250 dolarů. Krvavá lázeň by pravděpodobně přišla například ve chvíli, kdy by americká vláda oznámila likvidaci svých ohromných zlatých rezerv.

Provokativně, Clintonovi socialisté už mohli tajně prodat podstatnou část zlata právě pod Clintonem nebo Rubinem, čímž by se vysmáli americkému právnímu systému a obešli by tím kongres, který by s prodejem musel vyjádřit souhlas. Pokud by se toto potvrdilo, tak by americké prohlášení o prodeji mělo jenom krátkodobý efekt. Zlato by se také mohlo zhroutit, pokud by Mezinárodní Měnový Fond příliš nahlas vytruboval do světa prodej svých zlatých rezerv.

I když by ta červená linie podpory na grafu mohla být proražena nějakou neočekávanou zprávou, považujeme jakýkoliv pohyb pod tuto linii za krátkodobý a pomíjivý.

V Číně je přes miliardu lidí, kteří by si rádi převedli část svých úspor do zlata. Stejně je tomu i v Indii, kde je navíc zlato považováno za sociální symbol a výraz jmění. Rovněž jsou po celém světě další miliardy lidí, pro něž je zlato nadčasovým přístavem pro jejich úspory. I když mnoho z těchto lidí je v zemích třetího světa a ani zdaleka nežijí v podmínkách alespoň vzdáleně připomínajících západní standardy, miliardy lidí toužících vložit část svých úspor do zlata se mohou rychle násobit. Pro takový počet lidí jsou globální trhy se zlatem příliš úzké.

Když zvážíme zálibu ve zlatě na východní polokouli, tak to vypadá, že všechno zlato, které by mohly nalít centrální banky na trh, by bylo “schramstnuto” asijskou populací. Jakákoliv další minima na trhu se zlatem jsou proto nepravděpodobná a trvala by pouze několik dní nebo týdnů, protože na Východě by začali nakupovat zlato prodávané ze Západu. Jakýkoliv výkyv pod 250 dolarů bude okamžitě vyrovnán ohromnými nákupy po celém světě. Z tohoto důvodu považujeme tu spodní linii podpory za bezpečnou.

Horní červená čárkovaná linie představuje linii odporu. Tato linie vede od maxim kolem 400 dolarů v roce 1996, těsně před začátkem sestupného trendu až do května 2001.

Tři největší vzestupy v minulých dvou letech vždy skončily předčasně, když narazily na tuto linii odporu a pokusily se vytvořit nová maxima. Vzestup “1” byl způsoben zprávami o Washingtonské dohodě ze září roku 1999, kde se evropské centrální banky dohodly trochu snížit přísun zlata na světové trhy. Vzestup “2” vznikl po veřejném oznámení jednoho z hlavních producentů zlata, který v únoru 2000 oznámil, že plánoval omezit své zajišťování. Zajišťování prováděné producenty zlata mělo velice špatný vliv na trh se zlatem, protože producenti prodávali zlato mnoho let před jeho vytěžením. Zlato si půjčili od centrálních bank a toto zlato okamžitě posílali na trh.

Květnový vzestup “3” byla super-spletitá událost na trhu. Vše začalo brzy poté, co se v Jižní Africe sešel Gold Anti-Trust Action Committee aby pečlivě připravil potlačení ceny zlata. Tento vzestup jsme diskutovali do větších detailů v eseji “Zlato se chystá vybuchnout” (”Gold Prepares to Erupt”). Samotnou schůzku jsme diskutovali v eseji ”The GATA African Gold Summit

Když se podíváte na spodní a horní linii jako na jeden obrazec, uvidíte býčí formaci známou jako sestupný trojúhelník. Když se cena dostane mimo sestupný trojúhelník, nastane obvykle velmi silný pohyb. Je zajímavé, že jeden takový příklad již máme na naše grafu.

Plná modrá čára a modrá šipka ukazují vrchol a proražení sestupného trojúhelníku. Plná modrá čára ukazuje horní linii odporu u původního sestupného trojúhelníku. Tato linie nebyla překonána více než tři a půl roku. Nakonec, po vyhlášení Washingtonské dohody a prodeji zlata evropskými bankami, proletěla cena zlata touto linií jako kulka papírem – toto místo je označeno modrou šipkou. Další příklad, kdy komodita vyletěla ze sestupného trojúhelníku najdete v eseji “Zlato vařené v ropě” (”Gold Boiling in Oil”) z minulého roku, která popisuje stejnou událost na trhu s ropou.

Vzhledem k hvězdným fundamentům podporujícím technickou analýzu věříme, že zlato prorazí současný červený sestupný trojúhelník při velmi silném vzestupu.

Více než 4000 tun zlata je poptáváno na celém světě každý rok. Naproti tomu, pouze 2500 tun je každoročně vydolováno. Rozdíl mezi nabídkou a poptávkou je převážně vyrovnáván západními centrálními bankami, které prodávají nebo půjčují své zlato na trhu. Centrální banky však již dodávají zlato na trh po mnoho let a jeho zásoby v držení bank proto rapidně klesají. Navíc začíná být pro centrální banky politicky nebezpečné prodávat zlato, které poskytuje jistou záruku hodnoty měny, a proto se zájem centrálních bank o prodej zlata bude do budoucna snižovat.

Jak jsme již diskutovali v mnoha esejích, americké finanční trhy jsou jako přesýpací hodiny. Tradičně, když se ostatní trhy pokládají, poptávka po zlatě dramaticky vzroste. Současně je do oběhu Fedem vypouštěno astronomické množství peněz, což bude mít v budoucnu za následek vysokou inflaci a, z tohoto důvodu, vyšší poptávku po zlatě. Tento pohled už sdílí ohromný trh dluhopisů, kde dlouhé bondy zůstávají na vysokých výnosech a téměř nereagují na Greenspana a jeho akce.

Navíc, současné Greenspanovy kroky (Greenspan Gambit), kdy vše vsází na jednu kartu a snaží se pomoci americkým akciovým spekulantům do značné míry odstranily všechny pobídky pro obchodování se zlatem, což jsme detailně popsali v eseji ”R.I.P. Gold Carry Trade”. Američtí občané jsou pobouřeni vyhlídkami na ilegální prodej zlata vedený Clintonem a Rubinem a proto vznikla kampaň na “upálení” těch volených zástupců, kteří odmítají odpovědět na velmi jednoduché otázky týkající se amerického zlata.

V posledních týdnech se našlo pár statečných z GATA, kteří odkryli další důkazy o tom, že vysocí američtí úředníci manipulovali se zlatem, a kteří nyní vyvíjejí zvyšují tlak na politiky, úředníky a bankéře, odpovědné za toto ilegální ovlivňování světových trhů se zlatem. Pro naše předplatitele budeme diskutovat nejnovější vývoj v přicházejícím srpnovém vydání našeho magazínu Zeal Intelligence. GATA, kdysi ignorovaná “zlatým” i “ne-zlatým” světem, vyrostla z malého výtržníka do silného vlka vyzbrojeného těmi nejsilnějšími zbraněmi. GATA se postupně snaží rozkrýt všechna fakta spojená s pohybem zlata a nepochybně se ve svém úsilí dostane ještě velmi daleko.

Každý investor investující do zlata by měl finančně podpořit tyto odvážné bojovníky z GATA (www.gata.org), kteří se skutečně snaží objasnit všechny podrobnosti tohoto podvodu z konce devadesátých let. Anti-teroristické akce GATA křížící plány na nezákonné machinace se zlatem by ještě mohly nabít na síle, pokud by se podařilo zvednout objem peněz v jejich kasičce!

Ještě je třeba udělat jeden komentář ohledně onoho zmíněného sestupného trojúhelníku. S postupujícím časem se snižuje prostor pro podstatný technický průlom. Právě teď je úroveň vzestupného průlomu označená červeným trojúhelníčkem na levé ose někde kolem 285 až 290 dolarů.

S postupem času se však tato úroveň neúprosně snižuje. To je významný bod pro ty, kteří jsou short ve zlatě. Všechny velké investiční domy po celém světě zaměstnávají technické analytiky a proto všichni bedlivě sledují tu horní linii odporu. Jakmile dojde k jejímu proražení, což se může stát kdykoliv, může nastat situace, kdy se na trh ve stejný čas vrhnou velké nákupní příkazy a způsobí dramatický nárůst cen ve velice krátkém časovém úseku. Ti, kdo jsou short ve zlatě musí být takovou situací zděšeni.

Zatímco technika i fundamenty pro zlato vypadají výborně, podívejme se na akcie společností produkujících zlato.

I když nemáme z jistých důvodů XAU příliš v lásce (diskusi o problémech XAU naleznete v eseji ”Mining the XAU for Gold”), použijeme jej v naší analýze, protože na XAU se všichni dívají. Pro většinu lidí na trhu je XAU, bohužel, pravým příkladem zlaté akcie a z tohoto důvodu jsou mnohem zajímavější indikátory, jako HUI, většinou účastníků na trhu přehlíženy.

Data na tomto grafu XAU jsou od listopadu 2000 do 25. července 2001.

 

 

Pokud se zlato z technických a fundamentálních důvodů připravuje na vzestup, lze očekávat vzestup zlatých akcií. Finanční trhy po celém světě se vždy snaží odhadnout co bude zítra a hledat kde se objeví velké zisky. Jako obecné pravidlo lze říci, že vzestupy v komoditních akciích jsou často předzvěstí vzestupů v komoditách samotných. Děje se tak z toho důvodu, že se vždy najde někdo, kdo si spočítá dvě a dvě, prostuduje fundamenty, a pak přemístí kapitál dříve, než se ta informace moc rozkřikne a ceny komodit skutečně vzrostou.

Jak ukazuje graf, XAU zformoval v posledních devíti měsících velice silný býčí kanál, což signalizuje očekávání zlatého ohňostroje. To je velice dobrý signál pro ceny zlata!

Spodní červená čárkovaná linka představuje linii podpory, zatímco horní červená čárkovaná linka je linií odporu, ačkoliv obě linie byly v posledních měsících dočasně porušeny. Červený trojúhelníček na levé ose odpovídá průsečíku spodní linie s osou Y, označeném červenou tečkou na pravé straně grafu.

Od svého listopadového minima se XAU po většinu času vlnil tímto býčím kanálem. Index se několikrát odrazil oběma směry, což vytvořilo skutečně pěkný trend. Techničtí analytici mají takové chování rádi, protože to ukazuje na zvyšující se sílu ceny XAU. Obchodníci zkoumající fundamenty se na graf podívají a usoudí, že moudří investoři na celém světě očekávají vzestup cen zlata a proto nakupují zlaté akcie a čekají na vzestup zlata a na tučnou sklizeň.

Od svého listopadového dna až k nejčerstvějšímu květnovému vrcholu zaznamenal XAU zisk více než 50%. Takový výnos by uspokojil i velice agresivní spekulanty s NASDAQu. Zlaté akcie, vyjádřené indexem XAU, věští vzestup cen zlata. Tento vzestupný trend je pro investory do zlata velice povzbuzující.

Investoři do zlata by měli jásat nad přemírou možností kam investovat, protože zlato se blíží k vrcholu trojúhelníku, ze kterého bude katapultováno směrem nahoru, následováno cenami zlatých akcií. Pravděpodobnost vzestupu cen zlata rose i uprostřed líné letní sezóny, kdy se zlato “potácí odnikud nikam”. Pod povrchem to totiž začíná bublat.

I když se zdá, že pravidlo ceny okolo 260 dolarů zveřejněné v eseji “Listopadové zlato” (”November Gold”) opět začínají platit, zahrávají si vládní úředníci a privátní bankéři s ohněm, když se snaží ovlivňovat ohromné síly působící na trhu se zlatem. Vždy v historii, když se vlády nebo centrální banky snažily ovlivnit cenu zlata, postavilo si zlato hlavu a zničilo všechny snahy těch šašků, kteří se jej pokusili chytit a spoutat.

Není naprosto žádný důvod se domnívat, že tentokrát to bude jinak. Centrální banky a vlády zahnané do úzkých se budou pravděpodobně snažit ovlivňovat ceny zlata. Nebude to ale mít žádný užitek. Může se jim to sice dočasně podařit, ale nakonec prohrají. Zlato, jistota v křehkém a nejistém světě peněz, se používá již šest tisíciletí. Každá měna, která kdy existovala, se vždy musela sklonit před zlatem.

I když se může zdát, že síly snažící se o ovlivňování zlata vyhrávají, my věříme, že karty se brzy otočí. Tržní síly mohou být dočasně oslabeny, ale dříve nebo později si železné zákony nabídky a poptávky najdou cestu a lehce zvítězí. Neviditelná ruka trhu Adama Smithe je neuvěřitelně silná a vždy v historii si vynutila nemilosrdný trest pro ty, kteří se ji nestydatě snažili spoutat.

Adam Hamilton, CPA, MCSE
27. července, 2001


Proč nakoupit u nás?
  • Snadné objednání
  • Okamžitá fixace cen
  • Zboží skladem
  • Nákup v Praze bez plateb předem
Více...
Rychlý kontakt STEP Finance, a.s. Česká republika
+420 222 553 210
+420 731 427 743
Slovenská republika
+421 220 253 206
Bolzanova 1615/1, Praha 1
Jak se k nám dostanete?
Vývoj cen zlata Denní cena zlata v USD/Oz Denní cena zlata v USD/Oz
Denní cena zlata v EUR/Oz Denní cena zlata v EUR/Oz
Vývoj cen stříbra Denní cena stříbra v USD/Oz Denní cena stříbra v USD/Oz
Denní cena stříbra v EUR/Oz Denní cena stříbra v EUR/Oz
Vývoj cen platiny Denní cena platiny v USD/Oz Denní cena platiny v USD/Oz
Denní cena platiny v EUR/Oz Denní cena platiny v EUR/Oz
Aktuální ceny Zlato1 425,83
Stříbro16,22
Platina851,03
USD/CZK22,78
EUR/CZK25,55
Poslední aktualizace
19.07.2019 21:55:00

Všechna práva vyhrazena © 2008-2019 | STEP Finance, a.s. | zlaté mince | zlaté cihly | moderní numismatika
STEP Finance, a.s.
Vám nabízí možnost volby více informací...