Zlato se dotýká dna

Zlato si sahá na své dno. Přitom posledních 7 měsíců zároveň ukazuje svou neskutečnou odolnost. Po tom, kdy během druhého čtvrtletí minulého roku utrpělo velký propad, si své pozice drželo pevně. A to i navzdory tomu, že onen obrovský tlak, který vedl k výraznému propadu, od té doby nepolevil. Zlato našlo silnou podporu a vytvořilo masivní dvojité dno (ve tvaru písmene W). To je příznakem toho, že super bouře roku 2013 na trhu zlata skončila a že se nyní rodí velkolepý nárůst.

 

Je očividné, že minulý rok byl pro zlato přímo nadprůměrně mizerný. Tento drahý kov se propadl o 27.9%, což byl jeho nejhorší výkon v průběhu 1 kalendářního roku; horší výkon bychom za posledních 32 let nenalezli! Když jsme něco podobného neviděli za třetinu století, nemůže být pochyb o tom, že je to vzácný a extrémní jev. Ale rok jako celek zakrývá skutečný příběh; totiž druhý kvartál. Ve druhém čtvrtletí roku 2013 totiž cena zlata poklesla o 22.8%. To byl nejhorší výsledek, jakého zlato v průběhu jednoho kalendářního čtvrtletí dosáhlo... a byl to rovnou ten nejhorší výsledek za posledních 93 let!

                                                                              

Téměř 4/5 z celého poklesu zlata za minulý rok má na svědomí právě druhý kvartál. Kdyby nevypukly dva ohromné výprodeje zlata, jeden v dubnu a druhý v červnu, vypadal by minulý rok zásadně jinak. A nenechme se oklamat jistotou, který zpětný pohled dává; protože proměny trhu, které jsou natolik vzácné a tak extrémní, že se objevují jen jednou za sto let, prostě nemohou být předvídány. Tyto extrémní bouře, které přicházejí pouze jednou za život, se prostě musí vydržet. Nic jiného se dělat nedá.

 

Po tom, co zlato v druhém kvartále zažilo volný pád, se mnoho analytiků dalo do předpovídání – a předpovídali zlatu ještě mnohem nižší ceny. A zcela v souladu se strachem, který byl tím extrémním propadem spuštěn, předpokládali, že zlato se nezastaví a bude klesat i nadále. Pesimistické předpovědi toho, že v následujících měsících se cena zlata dostane pod 1000 dolarů, se vyrojily hojně. I ti nejzkušenější analytici se nechali unést. Jejich komentáře a doporučení si v červnu i červenci udržovaly neskutečně pochmurný charakter.

 

Ale technická analýza, která vychází z momentálního pohybu, při extrémních polohách vždycky zklame. Právě tehdy, když je každý přesvědčen o tom, že se cena pohybovala v jednom směru a že se tedy bude pohybovat tím samým směrem už navždy, je tento převažující sentiment příliš nesouměrný na to, aby byl udržitelný. V případě zlata minulé léto každého, kdo se snadno nechal vystrašit, přinutilo prodat zlato lacino, když byla cena nízko. A proto zlato dosahuje dna.

 

Tento kritický proces patrně vyvrcholil v prosinci, kdy se brutální minima zlata držela na pozicích z konce června, ačkoliv se obecně čekal jiný vývoj. Zlato opsalo dvojité v, což naznačovalo, že přijde nový významný nárůst. Tato opora je tou radikální změnou v chování zlata v druhé polovině roku 2013. Zlato tehdy během 6 měsíců prokázalo skutečně obdivuhodnou nezdolnost.       

 

Ten samý silný protivítr, který tlačil zlato dolů během druhého kvartálu minulého roku, vytrval a dokonce ještě zesílil – v některých obdobích druhé poloviny roku. Nepříjemná situace na amerických burzách, která vysávala kapitál z alternativních investičních příležitostí (jako je i zlato), ještě více akcelerovala. A k tomu se dlouho hrozící zúžení třetího kvantitativního uvolňování změnilo z hrozby v realitu. Ale i přesto si zlato drželo svou pozici a tím ukazovalo svou neobvyklou relativní sílu.

 

Naneštěstí, protože byli investoři stále zaslepení nezměrným pesimismem, se kterým se zlato potýkalo, většině z nich unikly signály toho, že zlato dosahuje dna. A tyto signály jsou evidentní, když vezmete v potaz výkon zlata v posledních 7 měsících a k tomu vezmete v úvahu zmíněné silné protivětry. Tento týden se podíváme na zlato ve srovnání s burzovními trhy, masivní exodus od vlajkové lodi GLD ETF a na extrémní výprodeje ze strany amerických spekulantů s futures.

 

http://www.zealllc.com/c2014/Zeal012414A.gif

 

Koneckonců, uplynulý rok 2013, který byl pro zlato tak příšerný, poškodil zlato především kvůli situaci na burze. Fed Bena Bernankeho se mohl přetrhnout aby přesvědčil obchodníky na burze o tom, že nenechá burzovní trhy projít korekcí aniž by vystupňoval své akce „tisknutí peněz“. Toto ujištění povzbudilo obchodníky k tomu, aby ignorovali všechny varovné signály a pokračovali v nákupech akcií, přestože trhy dosahovaly přehnaných výšin, které se nedaly udržet.

 

A proto akciové trhy rostly a rostly a rostly, s tím, že benchmark – S&P 500 stock index (SPX) – uzavíral na nových, rekordně vysokých nominálních pozicích nebo na nových vlnách cyklického býčího sentimentu po celých 69 z 252 dnů, během kterých se v roce 2013 obchodovalo! Byl to šílený koloběh, který byl prostý všech korekcí a který posiloval extremní chamtivost. S tím, jak SPX neúnavně narůstalo, se investoři rozhodli agresivně prodávat své zlato (ve formě GLD-ETF cenných papírů) tak, aby svůj kapitál přesměrovali do jiných cenných papírů.

 

Tyto nepříjemné tlaky na odliv kapitálu od zlata směrem k jiným cenným papírům se velmi rychle staly svým charakterem sebeposilujícími. Čím výše vystoupal SPX, tím více investorů se okamžitě chtělo zapojit do nahánění těchto nových zisků. Čím níže zlato spadlo, tím více investorů se jej chtělo zbavit aby ukončili své bolestivé ztráty. Takováto dynamika se dala sledovat v první polovině roku 2013. Během 5 měsíců zlato spadlo o 29.1% (takový byl rozdíl mezi vrcholnou cenou v lednu a červnovým minimem). Tento propad byl zčásti způsoben velkým nárůstem SPX, totiž nárůstem o 8.2%.

 

Základ, který spustil těch několik těžkých a rychlých propadů, co zlato zažilo, byl vytvořen právě tím, jak SPX neoblomně, den za dnem, stoupal. V dubnu se zlato zřítilo v něčem, co dost připomínalo výprodej způsobený panikou; to celé přišlo po tom, co byla prolomena několikaletá kritická podpora zlatého kovu. Ale zlato by se nikdy nebylo ani přiblížilo k této podpoře, kdyby dříve toho roku nedošlo k výprodejům zažehnutým oním nárůstem SPX. A zlato se znovu propadlo v červnu.

 

To bylo okamžitě potom, co Ben Bernanke vyložil svůj nejoptimálnější plán, jak by Fed mohl zpomalit tempo monetizace dluhopisů ve své kampani třetího kvantitativního uvolňování. Obzvláště obchodníci se zlatými futures rozdmýchávali navzájem svůj strach ohledně toho, že zúžení třetího kvantitativního uvolňování rozpoutá horečnatou hysterii. Nicméně! Kdyby si zlato předtím neprošlo, či spíše kdyby se předtím neprotrpělo přes období postupného oslabování způsobeného narůstáním trhu s akciemi, který vysál všechen kapitál z trhu se zlatem, nemohl by se onen propad nikdy uskutečnit.

 

 

V pozdním červnu dosáhl strach, který nutil k prodejům zlata, svého vrcholu. Tehdy ze sebe většina analytiků dělala trouby tím, že se poddali davovému myšlení. Snažili se racionalizovat extrémní ceny, které byly dosaženy kvůli velkolepému pesimismu a strachu. Chtěli najít argumenty pro to, že tyto ceny byly vlastně v podstatě oprávněné, což je nakonec dovedlo k tomu, že zlatu naivně předpovídali naprosto apokalyptickou budoucnost. Jak jen se oni zmýlili! Zlato o 6 měsíců později spadlo pouze o kousek níž, než kolik bylo jeho minimum v pozdním červnu, což všechny ty zuřivé pesimisty zesměšnilo.

 

Ve skutečnosti se zlato nepropadlo ani o kousek pod červnové minimum do té doby, než Fed opravdu spustil zúžení třetího kvantitativního uvolňování někdy  uprostřed prosince. Po celý dlouhý rok se obchodníci se zlatými futures a dokonce i investoři báli, že zlato okamžitě po spuštění zúžení třetího kvantitativního uvolňování klesne na nová, hluboká minima. Nakonec: když už pouhá hrozba zúžení třetího kvantitativního uvolňování zapůsobila tak silně, že podnítila onen pokles, který přichází jednou za sto let (neboli pokles v druhém kvartále roku 2013), nezpůsobil by skutečný příchod tohoto zúžení ještě větší pohromu? 

 

Během těch 6 měsíců mezi červnovým minimem (způsobeným časovým harmonogramem zúžení třetího kvantitativního uvolňování, který Ben Bernanke předestřel) a minimem prosincovým (které zase přineslo skutečné zavedení zužování třetího kvantitativního uvolňování) se zlato propadlo o pouhých 0.8%. A to i navzdory tomu, že nárůst akciového trhu ve druhé polovině roku 2013 ve skutečnosti ještě akceleroval – SPX během toho období vzrostl o 10.6%! To je úctyhodná ukázka odolnosti zlatého kovu. Ty samé katalyzátory výprodeje totiž zlato už nedokázaly zatlačit hlouběji.

 

Silný protivítr, který měl formu nárůstu benchmarkového SPX, pokračoval ve svém náporu. Není tedy divu, že prudké posilování zlata (18.2% v červenci a srpnu) bylo doslova zaškrceno v okamžiku, kdy SPX začalo opět prudce posilovat. Ale intenzivní nárůsty SPX a následná euforie na akciových trzích nedokázaly zatlačit zlato nějak výrazně pod jeho minima z konce června. Chování ceny zlata bylo v druhé polovině roku 2013 velmi odlišné od chování v polovině první, ačkoliv protivítr měl stále stejný charakter.

 

Euforie, kterou vyvolaly nárůsty SPX, sice vysávala zájem investorů pryč od oblasti zlata, ale ten fundamentální mechanismus, kterým se toto dělo, bylo prodávání GLD ETF. GLD funguje jako převod pro kapitál akciových a burzovních trhů. Skrze ně se kapitál přelévá směrem od nebo k fyzickému zlatému kovu. Když obchodníci prodávají cenné papíry GLD rychleji, než jakým tempem je prodáváno zlato samotné, správci ETF jsou nuceni prodávat skutečné fyzické zlato.

 

GLD je ETF, které má následovat cenu zlata a proto zrcadlí pohyb této ceny. Když je GLD ETF prodáváno rychleji než zlato samotné, začne se cena s ním spjatých cenných papírů odchylovat od vývoje ceny zlata směrem dolů. Aby se tento vývoj zastavil, přebytečná nabídka cenných papírů GLD se musí vyrovnat s trhem zlata. A proto správci GLD prodají něco ze svého gigantického pokladu zlatého kovu, které drží pro své akcionáře, a utržené prostředky použijí na to, aby zpět nakoupili nějaké z přebytečných cenných papírů GLD.

 

A proto velké prodeje akcií GLD vedou k velkému proměnění fyzického zlatého kovu (který je vlastně s GLD provázán) na hotovost. Ten příval nově nabízeného zlata, který zasáhl globální trhy minulý rok byl to, co v podstatě táhlo propad ceny zlata. Tenhle další graf se dívá na cenu zlata navrstvenou na objem fyzického zlata, který GLD holdingy držely. A opět; navzdory tomu, že protivítr ve formě GLD prodávajících své zlato přetrvával, ukázalo zlato ve druhé polovině roku 2013 pozoruhodnou houževnatost.

 

 

http://www.zealllc.com/c2014/Zeal012414B.gif

 

Během toho samého období dlouhého 5 měsíců, kdy zlato v první polovině roku 2013 klesalo od svého vrcholu až ke svým minimům, GLD čelilo tak extrémním tlakům z prodejů, že muselo prodat 27.4% svých zlatých rezerv! To se rovná olbřímím 366,4 metrickým tunám zlata, což je tak obrovské množství, že přesytilo i celosvětově rostoucí poptávku po fyzickém zlatě. To byl ohromný tlak na GLD, tak daleko rekordní, že se tomu až nechce věřit. Byla to skutečně vzácná a opravdu extrémní anomálie.

 

Tento rekordní a masový exodus amerických obchodníků na burze pryč od GLD srazil zlato za to krátké období o 29.1%. A naneštěstí tento příliv proměňování zlata na peníze, který byl způsoben oním vysáváním kapitálu z GLD, pokračoval a byl značně velký i v druhé polovině roku 2013. Během 6 měsíčního období, totiž mezi minimy ceny zlata v červnu a v prosinci, spadly zásoby GLD o dalších 16.6%! Dalších 160,8 tun zlata bylo vhozeno na trh.

 

Před rokem 2013 by samotné zlikvidnění, ke kterému došlo v druhé polovině roku 2013 samo o sobě stačilo na to, aby bylo rekordní v historii. A přitom zlato během té doby kleslo jen o dalších 0.8%. Zůstalo v rovnováze, jako by se ho vůbec netýkalo to, že silný, kvílivý protivítr ve formě silných výprodejů zlata ze strany GLD přetrvával. Toto bylo opět ukázkou neskutečné relativní síly. Zároveň to byl příznak toho, že charakter chování ceny zlata se hluboce proměnil. Navzdory chmurám a pesimismu přišel proces dosažení dna. 

 

Mezi 1200 dolary a 1250 dolary se formovala silná podpůrná zóna. To bylo možné v podstatě jen kvůli tomu, že objemy, ve kterých GLD masivně prodávaly fyzické zlato, byly z velké části absorbovány světovými nákupy fyzického kovu. Ale mnoho investorů tento býčí vývoj zmeškalo, protože se bláznivě a usilovně snažili přesvědčit sami sebe že zlato je odsouzeno k věčnému pádu níž a níž. Proběhl u nich proces racionalizace extrémního strachu, který začali pociťovat jako normální; to bylo prostě hloupé.

 

Divoký vývoj akciových trhů v roce 2013, který byl převážně tažený chováním Fedu, ovlivnil cenu zlata nejpříměji skrze svůj dopad na prodávání cenných papírů GLD. Ale výsledný tlak na pokles zlata přesvědčil americké spekulanty s futures pro to, aby se i oni agresivně zbavili tohoto kovu a proto se spirála oslabování posílila a srazila zlatý kov ještě níž. Osekali své dlouhé pozice, aby znásobili své krátké pozice. A přitom rozdrtili ceny benchmarkových zlatých futures.

 

Agregované pozice zlatých futures držených spekulanty na trzích v USA jsou reportovány jednou za týden ve slavných reportech agentury Commodity Futures Trading Commission (CFTC); totiž v reportech zvaných Commitments of Traders reports. Poslední graf nám ukazuje souhrn dlouhých a krátkých pozic spekulantů. Také nám ukazuje celkovou výchylku těchto pozic od jejich průměrné úrovně (která je počítaná z období od roku 2009 do roku 2012, v normálních podmínkách trhu). Tento graf jsem důkladně a do hloubky vysvětlil v minulých esejích; pokud byste si popis potřebovali osvěžit.

 

http://www.zealllc.com/c2014/Zeal012414C.gif

 

 

V té hyper-pákové hře s nulovým součtem, kterou obchodování s futures je, je dopad na cenu, který přinese prodej existujícího dlouhého kontraktu totožný s dopadem, který přinese přidání nového krátkého kontraktu. Obě dvě akce zvýší nabídku zlata na trhu s futures, což zatlačí cenu zlata níž. A prodeje dlouhých kontraktů ze strany amerických spekulantů byly, stejně jako přidávání nových krátkých kontraktů, minulý rok nadprůměrné. Nic byť jen vzdáleně podobného se předtím nestalo za celou dobu, kdy byl charakter trhu se zlatem býčí.

 

Během onoho období od ledna do června, kdy zlato spadlo o 29.1%, se objem dlouhodobých zlatých futures držených spekulanty smrskl o 22.2%, zatímco objem jejich krátkých kontraktů vyletěl vzhůru o celých 154.7%! To možná neřekne moc investorům, kteří se nepohybují v takových divokých končinách, takže pojďme si to převést do známých zlatých pojmů. Když to dáme dohromady, celková odchylka spekulantských dlouhých a krátkých pozic od průměru předchozích let vystřelila od 27,200 k 187,900 kontraktům.

 

Tento rozdíl 160,700 kontraktů, který spočíval v osekání dlouhých kontraktů a znásobení krátkých kontraktů, je ekvivalentem 500 tun zlata! Vedle toho ve skutečnosti vypadá masivních 366,4 tun zlata, o které navýšily GLD nabídku na trhu během těchto 5 měsíců, jako relativně malý přídavek. Když dáme dohromady obě dvě tato čísla, tu smršť GLD a futures prodejů, potom nemůže být divu že se zlato propadlo o 29.1% níže. Není totiž možné, aby si 866,4 tun nového zlata na trhu nevybralo svou daň. Takové množství prostě nemohlo být v pouhých 5 měsících absorbováno.

 

A objem extrémně medvědích sázek amerických spekulantů s futures na zlato se mezi červnovým a prosincovým minimem nezmenšil. Dlouhé pozice pokračovaly v propadu o dalších 16.5%, přičemž spouštěly ještě další výprodeje zlata. A ačkoliv krátké pozice ustoupily o 15.1%, výsledkem byl stále ještě nárůst o 8,100 zlatých futures kontraktů, což byla značná výchylka oproti průměrným hodnotám z let 2009 až 2012.

 

To představuje dalších 25,2 tun zlata, které zasáhly trhy s futures, i když můžeme připustit, že to byl celkem triviální přísun když ho porovnáme s objemem první poloviny roku 2013. Ale zlato se stále pevně drželo, za celé toto období kleslo o pouhopouhých 0,8% níže. A spekulanti přitom byli skálopevně přesvědčeni o tom, že zlato brzy spadne až pod hranici 1000 dolarů. Opět – zlato se ukázalo být velmi odolným v druhé polovině minulého roku; porazilo ten samý urputný protivítr který zlato tak zmasakroval během první poloviny roku 2013.

 

A nikde jinde než mezi futures spekulanty nebyl vliv hysterie ze zúžení třetího kvantitativního uvolňování na zlato tak akutní a silný. Navzdory tomu, že obchodníci s futures mají za sebou dlouhou historii toho, že během období cenových extrémů vždy vsadili na nesprávný vývoj, kdy byli příliš býčí jak zlato stoupalo k vrcholům a naopak přehnaně medvědí když zlato klesalo k minimům, tito chlápci si byli naprosto jistí tím, že zlato se střemhlavě propadne v tu chvíli, kdy zúžení třetího kvantitativního uvolňování skutečně nastoupí. Viděli jak zlato spadlo v červnu jen díky zvěstem, takže skutečný příchod zúžení by zlatý kov podle nich musel prostě zabít.

 

A přitom den poté, kdy bylo zúžení třetího kvantitativního uvolňování skutečně vyhlášeno (uprostřed prosince), zlato překvapivě kleslo o pouhých 0,8% pod své brutální minimum z pozdního června. Jako platí o mnoha věcech v životě, jednoduše strach ze zúžení byl ve skutečnosti mnohem horší než skutečná událost sama o sobě. Spekulanti s futures si začali uvědomovat jak se zmýlili v tom, že uvěřili medvědímu scénáři a v minulých týdnech začali přidávat nové dlouhé pozice a zbavovat se krátkých.

 

Ale jejich medvědí sázky proti zlatu byly loni tak extrémní, že jejich nové nakupování zlata má ještě dlouhou cestu před sebou. Jenom proto, aby navrátili objem svých celkových krátkých a dlouhých pozic k průměrným hodnotám předchozích 4 let, budou muset od teď nakoupit 177,900 kontraktů. To se rovná 553,2 tunám zlatého kovu, což je ohromné množství, které bude živit nové posilování zlata po mnoho příštích měsíců! Musejí opustit své medvědí pozice, což je velmi silný býčí faktor.

 

Fakt, že chování zlata bylo v druhé polovině minulého roku tak rozdílné, ačkoliv protivítr byl nadále ten samý jaký vál v prvním pololetí, je velice důležitý pro investory i pro spekulanty. Musí pochopit o co jde z několika důvodů. Protože zlato dosáhlo uprostřed prosince nových minim, poté, co Fed spustil své dlouho obávané zúžení kvantitativního uvolňování, tak si většina obchodníků přirozeně myslí že síla zlata je dočasná. To má neblahý vliv na jejich vnímání a odhad chování zlata v roce 2014.

 

Pokud je tato síla zlata skutečně jen pár týdnů stará, je pro obchodníky mnohem snazší vnímat posilování zlata jako jednorázový, neopakovatelný a krátkodobý růst, kterému brzy dojde dech. Nebo to mohou pokládat za období klidu uprostřed superbouře, která je nadále široce předpovídána. Ale jestli je pravdivý ten předpoklad, že si zlato místo toho nepozorovaně budovalo hybnost po celou větší část z těch 7 měsíců, pokud nyní skutečně sedá ke dnu tváří v tvář ostrému protivětru, pak přijde zcela jiná a nová hra.

 

Masivní dvojité dno, které přišlo za těch nejhorších podmínek a v prostředí tak nepřátelském pro zlato, jaké do teď panovaly, to je skutečně silné býčí znamení. Zatímco bylo zlato nenáviděno a proklínáno, zatímco se věřilo že se bude nadále propadat, tak si našlo novou silnou podpůrnou zónu. A zatímco americký akciový trh pokračoval v narůstání, kapitál byl vysáván z GLD a spekulanti s futures drželi své zlaté pozice v extrému, zlato se udrželo a vytrvalo.

 

Jestliže ty samé kvílivé protivětry, které zlato zarazily tak hluboko v jeho nejhorším výsledku za kalendářní čtvrtletí (který byl nejhorší téměř za celé jedno století) – v druhém kvartále roku 2013 – poté nedokázaly zapříčinit propad zlata v následujících dvou čtvrtletích, znamená to, že probíhá zásadní obrat. Zlato nám ukázalo své významné dno a nyní vidíme předvoj toho, jak se rodí zásadní nový nárůst. Zlato by už dávno mělo nastoupit na masivní obrat a růst vysoko, protože v roce 2013 byly výprodeje vskutku extrémní. A nyní to začíná.

 

Zlato začalo rok 2013 blízko 1675 dolarů a to je úroveň kam by se muselo dostat aby aspoň vymazalo loňskou výprodejní anomálii, která přichází jednou za život. To by znamenalo vzrůst o 35% výše z úrovní dnešního týdne. A navíc, teprve potom by zlato začalo reflektovat extrémní nárůst zásoby peněz, které přinesly kampaně kvantitativního uvolňování spuštěné Fedem! A když přihlédneme k nafukující se rozvaze Fedu, zlato má před sebou velice pravděpodobně růst ještě mnohem, mnohem výš.

 

Ale i pouhý návrat k úrovním dosaženým ke konci roku 2012 by nabízelo neskutečnou příležitost pro všechny obchodníky. Jako obvykle, cenné papíry zlata a stříbra budou díky pákovému efektu na ziscích zlata vydělávat rovněž. Poslední den roku 2012 byl index vlajkové lodi zlatých cenných papírů, totiž index HUI o 108% výše než jsou úrovně tohoto týdne. A většina z elitních menších a vysoce potenciálních těžařů zlata a stříbra, které preferujeme, byly před rokem minimálně čtyřnásobně výše ve srovnání s dnešními ponurými úrovněmi!

 

Zisky z cenných papírů spjatých s drahými kovy budou s tím, jak se zlato bude zotavovat, zkrátka enormní. V minulých několika týdnech se už začaly hýbat. Pokud chcete využít tohoto zásadního obratu, my v Zeal pokračujeme v našem extenzivním výzkumu, abychom se dostali k našim naprostým favoritům v oblasti těžařů a průzkumníků. Vítězové vzešlí z našich průzkumů jsou všichni vyprofilováni v našich fascinujících reportech. Kupte si svůj ještě dnes, než tento dnes směšně levný sektor vystřelí do oblak!

 

Na finančních trzích platí, že čím více víte tím úspěšnější budete. My s vámi sdílíme náš neustále probíhající výzkum a naše desítky let tvrdé práce a zkušeností, naší moudrost a znalost. O to vše se dělíme v našich populárních týdenních a měsíčních newsletterech. Tyto newslettery se dívají na aktuální akce na trzích z unikátní a cenné perspektivy kontrariána, tedy obchodníka jdoucího proti proudu. Specifické cenné papíry pak doporučujeme jako vhodné ke koupi. Můžete si dovolit nebýt o něco chytřejší za pouhých 10 dolarů za číslo? Předplaťte si dnes a naučte se více o zítřejších trendech včas, dokud ještě můžete nakoupit lacino!

 

Hlavní zprávou je to, že zlato se dotýká dna. Tento proces začal už na konci června, kdy strach vrcholil a upevnil se ke konci prosince, potom, co obávané zúžení kvantitativního uvolňování číslo 3 skutečně započalo. I navzdory neustávajícímu krutému protivětru, kterému zlato v druhé polovině roku 2013 nadále čelilo, a který zlato poškodil v polovině první, i navzdory němu se zlato udrželo. Porazilo zástupy medvědů a zformovalo svou silnou podpůrnou zónu, ze které se nyní rodí nový velkolepý nárůst. A děje se tak přímo před našima očima.

 

Neskutečně odolné chování zlata během posledních přibližně 7 měsíců v tak hrozivě nehostinném prostředí dokazuje, že globální fundamenty zlata zůstávají býčí. Byl vytvořen pevný základ, ze kterého nyní toto mladé posilování zlata v novém roce odstartovalo. Nejde jen o krátkodobé odražení, vůbec ne. Toto masivní dvojité dno ohlašuje nový mocný vzestup. Nevídaná anomálie minulého roku si žádá zásadní obrat. A ten nyní nastal.

 

Adam Hamilton, CPA   24. ledna 2014


Proč nakoupit u nás?
  • Snadné objednání
  • Okamžitá fixace cen
  • Zboží skladem
  • Nákup v Praze bez plateb předem
Více...
Rychlý kontakt STEP Finance, a.s. Česká republika
+420 222 553 210
+420 731 427 743
Slovenská republika
+421 220 253 206
Bolzanova 1615/1, Praha 1
Jak se k nám dostanete?
Vývoj cen zlata Denní cena zlata v USD/Oz Denní cena zlata v USD/Oz
Denní cena zlata v EUR/Oz Denní cena zlata v EUR/Oz
Vývoj cen stříbra Denní cena stříbra v USD/Oz Denní cena stříbra v USD/Oz
Denní cena stříbra v EUR/Oz Denní cena stříbra v EUR/Oz
Vývoj cen platiny Denní cena platiny v USD/Oz Denní cena platiny v USD/Oz
Denní cena platiny v EUR/Oz Denní cena platiny v EUR/Oz
Aktuální ceny Zlato1 425,83
Stříbro16,22
Platina851,03
USD/CZK22,78
EUR/CZK25,55
Poslední aktualizace
19.07.2019 21:55:00

Všechna práva vyhrazena © 2008-2019 | STEP Finance, a.s. | zlaté mince | zlaté cihly | moderní numismatika
STEP Finance, a.s.
Vám nabízí možnost volby více informací...